Prijzen en Betalingen

Lees hieronder onze voorwaarden op vlak van betalingen en prijs bepalingen.

Art. 1: Prijzen

Alle prijzen die Kelly’s Aromatiek hanteert zijn in euro’s uitgedrukt. Deze prijzen zijn steeds inclusief btw en overige kosten (administratie, heffingen, etc.) tenzij anders vermeld of overeengekomen.

De prijzen zijn steeds berekend op basis van de dienstverlening en de werkelijk bestede uren. Kelly’s Aromatiek behoudt steeds het recht om deze prijzen jaarlijks te herzien en aan te passen. Voorafgaand van eventuele prijs aanpassingen zal de cliënt steeds op de hoogte worden gebracht via de website.

De cliënt behoudt steeds het recht om de overeenkomst met creatief dromen op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Art. 2: Betalingen

Betalingen kunnen bij een live consult steeds uitgevoerd worden via de bankingapp of contant. Bij een online consult krijgt u steeds een mail waarin u wordt uitgenodigd uw betaling te doen via overschrijving / betaallink.

Betalingen voor deze diensten zijn gebaseerd op de afgesproken en aangekondigde prijzen die de cliënt via de website kan raadplegen en worden, na acceptatie van het overeengekomen contract niet meer gewijzigd.

Een geboekt consult of dienst kan enkel terugbetaald worden omwille van onderstaande redenen, mits de annulering ten laatste 48h voor het geboekte consult wordt doorgegeven.

Alle online betalingen worden voor aanvang van het consult betaald, tenzij anders overeengekomen tussen beide partijen. Betalingen die in persoon gebeuren mogen op de dag zelf nog betaald worden met cash of bankapp.